పేజీలు

19, ఫిబ్రవరి 2011, శనివారం

భళిర మనజట్టు

బలిహారి చెలరేగ బలి గారె బౌలర్లు?
       భళిర 'టెండుల్కరు' బ్యాటు చుండ
వాహవ్వ బహుబాగు 'సెహవాగు' బాదుడు
       సైదోడు 'గంభీరు' 'సచిను'లుండ
'యువి కోహ్లి రాయిణా యూసఫులు' కెరల
 
       వరదలై పరుగులు పారు చుండ
'ఖాను శ్రీ సింగులు' కట్టడి చేయంగ
       సారధియై 'ధోని' సాకు చుండ

అడ్డ మెవ్వరు మనకు సౌతాఫ్రికాలు,
లంక, ఆసీలు, పిచ్చులా? వంకలేని
జట్టు విశ్వవిజేతయై జనులు మెచ్చ
వెలగ వలెనని ప్రార్థించె తెలుగుయాంకి

బలిహారి (వామనుడు), బలిని అణగదొకి్కనట్టు మన లిటిల్ మాష్టరైన సచిన్  బౌలర్లను అణగదొక్కాలి అని నా భావన. అలాగే
భారతజట్టు
క్రికెట్టులో విశ్వవిజేతగా నిలవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.